Available courses

Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap

Category: Zorg en Welzijn

Hoe staat het met jouw kennis over anticonceptie? Weet jij welke vormen van anticonceptie er zijn en welke mythes en misverstanden er zijn? Wat doe je als een cliënt zich zorgen maakt over een mogelijk onbedoelde zwangerschap?

Heb je behoefte aan een upgrade van je kennis over deze onderwerpen? Volg onze workshop en vind alle antwoorden op je vragen over anticonceptie en onbedoelde zwangerschap.
Cultuursensitief werken

Category: Zorg en Welzijn

In deze workshop leren deelnemers zich te verplaatsen in cliënten met een migratieachtergrond en bruggen te slaan door cultuursensitief te werken.


Doelgroep: Verpleegkundigen, doktersassistenten. Andere beroepsgroepen die te maken hebben met cliënten met een migrantenachtergrond zijn ook welkom
deze workshop te volgen.

Individuele counseling anticonceptie en kinderwens voor kwetsbare jongeren

Category: Zorg en Welzijn

Deze e-learning biedt professionals, die werkzaam zijn in het sociale domein, handvatten om anticonceptie en (het voorkomen van) onbedoelde zwangerschap bespreekbaar te maken met (zeer) kwetsbare jongeren en zo nodig door te verwijzen naar specialistische hulpverlening op dit gebied.

In deze e-learning krijg je achtergrondinformatie over anticonceptie, noodmiddelen en keuzehulp. Daarnaast oefen je hoe je een gesprek aangaat rondom deze thema’s door middel van casuïstiek.
Nu Niet Zwanger

Category: Zorg en Welzijn

Deze e-learning biedt nieuwe aandachtsfunctionarissen de handvatten om aan de slag te gaan met Nu Niet Zwanger. 

Coming in

Category: Zorg en WelzijnIn deze e-learning leer je meer over biculturele LHBTI's. Je krijgt onder andere zicht op wat het voor hen kan betekenen om uit de kast te komen, welke reacties zij kunnen tegenkomen en wat kan helpen om hiermee om te gaan. Aan de hand van drie casussen oefen je met verschillende situaties en je eigen reactie hierop.