Available courses

Basiscursus anticonceptie


GRATIS. Met deze e-learning doe je de benodigde basiskennis op over alle anticonceptiemethoden, inclusief vruchtbare dagen-methodes en noodmiddelen. Hiermee kun je jongeren en volwassenen informatie geven en veel gestelde vragen of zorgen adresseren.

Doelgroep: Professionals in de zorg, het sociaal domein en het onderwijs

Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/basiscursus-anticonceptie/61039503

Preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschap - Huisartsen


GRATIS. In deze cursus krijg je handvatten om een proactieve rol te spelen in de preventie van (herhaalde) onbedoelde zwangerschappen. Deze e-learning maakt onderdeel uit van een breder scholingsaanbod voor
huisartsen en is ontwikkeld in samenwerking met Rutgers, Fiom en
Adviesgroep Seksuele Gezondheid van de NHG. De Leidraad Huisartsenzorg bij onbedoelde zwangerschap vormt hiervoor de basis.

Doelgroep: Huisartsen

Accreditatie: in aanvraag


Nu Niet Zwanger - De Basis

Wil jij als professional aan de slag met Nu Niet Zwanger? In deze cursus leer je de basisprincipes van Nu Niet Zwanger, zodat je proactief in gesprek kan gaan met alle mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd (inclusief minderjarigen) in kwetsbare omstandigheden. Zo zorg je dat zij een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken over (het moment van) hun kinderwens en zij niet onbedoeld zwanger raken.

Doelgroep: professionals die met de Nu Niet Zwanger Methode gaan werken.

Ontwikkeld door Rutgers en GGD GHOR

Accreditatie: SKJ, V&V(N) en Registerplein (2 punten) KNOV (1,5 punt), KCKZ (2 punten)

Meer informatie: www.nunietzwanger.nl

Nu Niet Zwanger - voor aandachtsfunctionarissen

Deze e-learning is onderdeel van het scholingstraject Nu Niet Zwanger. Deze e-learning is bedoeld voor startende aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger zodat zij nog beter zijn voorbereid op hun rollen en taken.

Doelgroep: aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger

Accreditatie: SKJ, V&V(N) en Registerplein (1 punt)

Meer informatie: www.nunietzwanger.nl


GESLOTEN Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap

GESLOTEN VOOR INSCHRIJVING. Er is een nieuwe versie van deze e-learning beschikbaar. Volg nu de vernieuwde e-learning Basiscursus Anticonceptie.Met deze online cursus verdiep je jouw kennis over anticonceptie- en noodmiddelen. We gaan in op veelvoorkomende misvattingen bij cliënten die vaak de oorzaak zijn van het niet (effectief) gebruiken van anticonceptie en geven advies hoe je deze mythes ontkracht. Met de technieken van motiverende gespreksvoering help je cliënten bij het maken van een passende keuze voor anticonceptie en bij onbedoelde zwangerschap. Doelgroep: professionals in zorg en welzijn, waaronder doktersassistenten en verpleegkundigen. Accreditatie: 2 punten (CADD en V&VN) Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/basiscursus-anticonceptie-en-onbedoelde-zwan…

GESLOTEN Girls' Talk Special: Anticonceptie en kinderwens


GESLOTEN VOOR INSCHRIJVING. Deze e-learning wordt binnenkort gearchiveerd. Volg in plaats daarvan de nieuwe Basiscursus Anticonceptie. In de online cursus ontdek je hoe jij meiden met een latente kinderwens of met zorgen over anticonceptie en zwangerschap kunt ondersteunen bij het hebben van eigen regie over het al dan niet krijgen van kinderen op jonge leeftijd en zich te beschermen tegen een onbedoelde zwangerschap.

Doelgroep: begeleiders van Girls' Talk.

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/girls-talk-special-anticonceptie-en-kinderwens/210818


GESLOTEN Individuele counseling rondom anticonceptie en kinderwens

GESLOTEN VOOR INSCHRIJVING. Deze e-learning wordt binnenkort gearchiveerd. Inschrijven is niet meer mogelijk. Volg in plaats daarvan de nieuwe Basiscursus Anticonceptie.In deze online cursus vergroot je jouw kennis rondom anticonceptie, noodmiddelen en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Je verkent wat je als professional met behulp van individuele counseling kunt betekenen voor kwetsbare jongeren om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en hoe je jonge meiden ondersteunt als ze toch onbedoeld zwanger raken. Je leert hoe je hier individuele gesprekken met ze over voert en naar wie je kunt doorverwijzen. Doelgroep: professionals in het sociale domein en de jeugdzorg. Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/individuele-counseling-rondom-anticonceptie-en-kinderwens/6103545…