Beschikbare trainingen en cursussen

Starten met seksuele vorming

Categorie: Seksuele vorming

GRATIS. Deze cursus is voor iedereen die met kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar aan de slag gaat (of wil gaan) met de thema's seksualiteit en relaties. Het is geen inhoudelijke methode, maar helpt je om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om op een ontspannen manier over deze onderwerpen te praten met jongeren. Het biedt ondersteuning bij de spellen Girls' Choice en Boys 'R Us, maar kan ook ingezet worden in combinatie met andere lespakketten en interventies.

Doelgroep: professionals in onderwijs en jeugdwerk

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/starten-met-seksuele-vorming/61027170

Opgroeien met liefde

Categorie: Seksuele vorming

In de online cursus krijg je tips en handvatten om samen met ouders te werken aan meer kennis over seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een betere communicatie met hun kinderen en meer zelfinzicht en vertrouwen in de rol die zij kunnen spelen in de seksuele opvoeding.

Doelgroep: opvoedingsondersteuners. 

Kosten: €25,-

Accreditatie: SKJ (2 punten)

Meer informatie en bestellen:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/opgroeien-met-liefde/210668

Seksuele opvoeding in de kinderopvang

Categorie: Seksuele vorming
GRATIS. De seksuele ontwikkeling van een kind begint al bij de geboorte. Het gaat niet alleen over seksualiteit, maar ook over liefde, vriendschap en het lichaam. Zowel kinderen als hun ouders kunnen vragen hebben over relaties, seksualiteit of seksueel getint gedrag. Wil jij hen begeleiden en bijdragen aan een gezonde seksuele opvoeding? Volg dan deze online cursus.

Doelgroep: pedagogische medewerkers en gastouders werkzaam in de kinderopvang met kinderen tussen 0 en 6 jaar.

Duur: 45 minuten.

Ontwikkeld door: Rutgers, in samenwerking met Gezonde Kinderopvang.

Meer informatie:
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/seksuele-opvoeding-in-de-kinderopvang/61129189

Gezonde Relaties en Seksualiteit op de basisschool

Categorie: Seksuele vorming
GRATIS. Deze online cursus gaat over gezonde relaties en seksualiteit in het basisonderwijs. Je leert hoe je goede relationele en seksuele vorming geeft, een veilige sfeer creëert en zelfverzekerd en integer voor de klas staat. Je ontdekt hoe je kunt omgaan met diversiteit, seksuele grensoverschrijding en het betrekken van ouders. En je krijgt handvatten om het thema in de hele school onder de aandacht te brengen.

Doelgroep: leraren in het basisonderwijs en pabo-studenten.

Duur: circa 6 uur (losse modules 30 tot 60 minuten).

Ontwikkeld door: Rutgers en Stichting School en Veiligheid

Meer informatie:
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-op-de-basisschool/61147409


Gezonde Relaties en Seksualiteit op de middelbare school

Categorie: Seksuele vorming
GRATIS. Deze online cursus gaat over gezonde relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs. Je leert hoe je goede relationele en seksuele vorming geeft, een veilige sfeer creëert en zelfverzekerd en integer voor de klas staat. Je ontdekt hoe je kunt omgaan met diversiteit, seksuele grensoverschrijding en het betrekken van ouders. En je krijgt handvatten om het thema in de hele school onder de aandacht te brengen.

Doelgroep: docenten in het voortgezet onderwijs en studenten lerarenopleiding.

Duur: circa 6 uur (losse modules 30 tot 60 minuten).

Ontwikkeld door: Rutgers en Stichting School en Veiligheid.

Meer informatie:
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-op-de-middelbare-school/61147410Gezonde Relaties en Seksualiteit – Zorgprofessionals op school

Categorie: Seksuele vorming
In deze online cursus leer je te signaleren welke leerlingen begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. Je ontdekt hoe je in een gesprek de problemen naar boven haalt en hoe je de leerlingen ondersteunt, zodat zij weer lekker in hun vel zitten. De cursus gaat ook in op het voorkomen van problemen door schoolbrede preventie en een sociaal veilig schoolklimaat.

Doelgroep: zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en JGZ-verpleegkundigen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Ook voor mentoren en leerlingencoaches is de cursus interessant.

Duur: 1 uur.

Meer informatie:
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-zorgprofessionals-op-school/61113452

Gezonde Relaties en Seksualiteit - Startende Gezonde School-adviseurs

Categorie: Seksuele vorming

GRATIS. In deze basiscursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij Relaties & Seksualiteit. Je plaatst het thema in de context van sociale veiligheid op school en volgt de stappen van de Gezonde School-aanpak.

Doelgroep: startende Gezonde School-adviseurs.

Duur: 6 uur (2 uur per module)

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland - in co-creatie met Gezonde School-adviseurs.

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-%E2%80%93-startende-gezonde-school-adviseurs/61147411


Gezonde Relaties en Seksualiteit – Ervaren Gezonde School-adviseurs

Categorie: Seksuele vorming
GRATIS. In deze verdiepende cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de implementatie van het thema relaties en seksualiteit. Aan de hand van ervaringsverhalen leer je over de soms uitdagende onderwerpen: ouderbetrokkenheid, culturele en religieuze diversiteit, seksuele en genderdiversiteit en borging.

Doelgroep: Gezonde School-adviseurs met ruime ervaring met het thema relaties en seksualiteit.

Duur: 2 uur

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland.

Meer informatie:
https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-%E2%80%93-ervaren-gezonde-school-adviseurs/61147412

Gezonde Relaties en Seksualiteit - Train de docent

Categorie: Seksuele vorming

GRATIS. In deze online cursus leer je meer over seksuele vorming en de onderwerpen die bij de verschillende leeftijdsfasen passen. Je doet kennis en inspiratie op om jouw eigen training op maat te geven en scholen en docenten te begeleiden bij specifieke vragen.

Doelgroep: Trainers van leerkrachten (uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549

Ontwikkeld door: Rutgers, Soa Aids Nederland en Stichting School en Veiligheid - in co-creatie met trainers.


Gezonde Relaties en Seksualiteit - Gastdocenten

Categorie: Seksuele vorming

GRATIS. In deze online cursus leer je over de bredere context van het thema gezonde relaties en seksualiteit: over gezonde school, sociale veiligheid en seksuele integriteit. Je krijgt tips om lessen op maat te geven voor je doelgroep en suggesties hoe je bijdraagt aan de borging van op school.

Doelgroep: gastdocenten die op basisscholen, middelbare scholen of op het mbo lesgeven over relaties en seksualiteit.

Duur: 1,5 uur.

Meer informatie: 

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/gezonde-relaties-en-seksualiteit-voor-gastdocenten/61140862