Available courses

Starten met seksuele vorming


GRATIS. Deze cursus is voor iedereen die met kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar aan de slag gaat (of wil gaan) met de thema's seksualiteit en relaties. Het is geen inhoudelijke methode, maar helpt je om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om op een ontspannen manier over deze onderwerpen te praten met jongeren. Het biedt ondersteuning bij de spellen Girls' Choice en Boys 'R Us, maar kan ook ingezet worden in combinatie met andere lespakketten en interventies.

Doelgroep: professionals in onderwijs en jeugdwerk

Opgroeien met liefde


In de online cursus krijg je tips en handvatten om samen met ouders te werken aan meer kennis over seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een betere communicatie met hun kinderen en meer zelfinzicht en vertrouwen in de rol die zij kunnen spelen in de seksuele opvoeding.

Doelgroep: opvoedingsondersteuners. 

Kosten: €25,-

Accreditatie: SKJ (2 punten)

Meer informatie en bestellen:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/opgroeien-met-liefde/210668

Gezonde Relaties & Seksualiteit - Train de docent


GRATIS. In deze online cursus leer je meer over seksuele vorming en de onderwerpen die bij de verschillende leeftijdsfasen passen. Je doet kennis en inspiratie op om jouw eigen training op maat te geven en scholen en docenten te begeleiden bij specifieke vragen.

Doelgroep: Trainers van leerkrachten (uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549

Ontwikkeld door: Rutgers, Soa Aids Nederland en Stichting School en Veiligheid - in co-creatie met trainers.

Gezonde Relaties & Seksualiteit – Startende Gezonde School-adviseurs


GRATIS. In deze cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de thema's relaties en seksualiteit. Je plaatst de thema's in de context van sociale veiligheid op school en werkt aan de hand van de stappen van de Gezonde School-aanpak.

Doelgroep: Gezonde School-adviseurs

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland - in co-creatie met Gezonde School-adviseurs


Gezonde Relaties & Seksualiteit – Ervaren Gezonde School-adviseurs

GRATIS. In deze verdiepende cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de implementatie van het thema relaties en seksualiteit. In vier verdiepende modules leer je over ouderbetrokkenheid, diversiteit en borging en eventuele uitdagingen die daarbij komen kijken.

Doelgroep: Gezonde School-adviseurs met ervaring op het thema relaties en seksualiteit.

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland.

Gezonde Relaties & Seksualiteit op de basisschool

GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit op de basisschool’ leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit op de basisschool. Zo leer je hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij
het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

Doelgroep: leerkrachten en leerkrachten in opleiding in het basisonderwijs
Ontwikkeld door: Rutgers en Stichting School en Veiligheid

Gezonde Relaties & Seksualiteit op de middelbare school

GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit op de middelbare school' leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs en het mbo. Zo leer hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

Doelgroep: Docenten en docenten in opleiding in het voortgezet onderwijs en mbo
Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid

Gezonde Relaties & Seksualiteit – Zorgprofessionals op school


GRATIS. In deze online cursus leer je te signaleren welke leerlingen begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. Je ontdekt hoe je in een gesprek de problemen naar boven haalt en hoe je de leerlingen ondersteunt, zodat zij weer lekker in hun vel zitten. De cursus gaat ook in op het voorkomen van problemen door schoolbrede preventie en een sociaal veilig schoolklimaat.

Doelgroep: zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en JGZ-verpleegkundigen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Ook interessant voor mentoren en leerlingcoaches.

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid en Soa Aids Nederland, in co-creatie met zorgcoördinatoren. Seksuele ontwikkeling en opvoeding in de kinderopvang van 0-6 jaar

GRATIS. In deze online cursus leer je over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar binnen de kinderopvang, krijg je praktische handvatten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en tips voor communicatie met collega's en ouders omtrent seksuele opvoeding.

Doelgroep: pedagogische medewerkers en gastouders werkzaam in de kinderopvang, met kinderen tussen 0-6 jaar.