Available courses

Starten met seksuele vorming


GRATIS. Deze cursus is voor iedereen die met kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar aan de slag gaat (of wil gaan) met de thema's seksualiteit en relaties. Het is geen inhoudelijke methode, maar helpt je om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om op een ontspannen manier over deze onderwerpen te praten met jongeren. Het biedt ondersteuning bij de spellen Girls' Choice en Boys 'R Us, maar kan ook ingezet worden in combinatie met andere lespakketten en interventies.

Doelgroep: professionals in onderwijs en jeugdwerk

Opgroeien met liefde


In de online cursus krijg je tips en handvatten om samen met ouders te werken aan meer kennis over seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een betere communicatie met hun kinderen en meer zelfinzicht en vertrouwen in de rol die zij kunnen spelen in de seksuele opvoeding.

Doelgroep: opvoedingsondersteuners. 

Kosten: €25,-

Accreditatie: SKJ (2 punten)

Meer informatie en bestellen:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/opgroeien-met-liefde/210668

Relaties en seksualiteit - voor zorgprofessionals op school

GRATIS. In deze online cursus leer je te signaleren welke leerlingen begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. Je ontdekt hoe je in een gesprek de problemen naar boven haalt en hoe je de leerlingen ondersteunt, zodat zij weer lekker in hun vel komen te zitten. De cursus gaat ook in op het voorkomen van problemen door schoolbrede preventie en een sociaal veilig schoolklimaat. Doelgroep: zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en JGZ-verpleegkundigen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Ook interessant voor mentoren en leerlingcoaches. Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549 Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid en Soa Aid…

Gezonde Relaties en Seksualiteit


GRATIS. In deze cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de thema's relaties en seksualiteit. Je plaatst de thema's in de context van sociale veiligheid op school en werkt aan de hand van de stappen van de Gezonde School-aanpak.

Doelgroep: Gezonde School-adviseurs

Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland - in co-creatie met Gezonde School-adviseurs

Train de Trainer - Lesgeven over relaties en seksualiteit


GRATIS. In deze online cursus leer je meer over seksuele vorming en de onderwerpen die bij de verschillende leeftijdsfasen passen. Je doet kennis en inspiratie op om jouw eigen training op maat te geven en scholen en docenten te begeleiden bij specifieke vragen.

Doelgroep: Trainers van leerkrachten (uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)

Meer informatie:

https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549

Ontwikkeld door: Rutgers, Soa Aids Nederland en Stichting School en Veiligheid - in co-creatie met trainers.