Rutgers leerportaal 


De
plek om je kennis te ontwikkelen over seksuele gezondheid, ontwikkeling en weerbaarheid.

Een online cursus starten

Log in of maak een account aan om een cursus te volgen. De meeste cursussen zijn gratis, deze kun je direct volgen. De betaalde cursussen bestel je via de Rutgers webshop (kies 'Wat zoek je' > 'Trainingen'). Je ontvangt de aanmeldcode per mail.

De juiste internet browser
Volg de cursus bij voorkeur in Firefox of Chrome (Windows) of in Safari (Apple). Gebruik liever geen Edge: deze browser laat sommige onderdelen niet correct zien.

Vragen?

Mail voor vragen en technische ondersteuning naar leerportaal@rutgers.nl.


  Courses

  Starten met seksuele vorming


  GRATIS. Deze cursus is voor iedereen die met kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar aan de slag gaat (of wil gaan) met de thema's seksualiteit en relaties. Het is geen inhoudelijke methode, maar helpt je om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om op een ontspannen manier over deze onderwerpen te praten met jongeren. Het biedt ondersteuning bij de spellen Girls' Choice en Boys 'R Us, maar kan ook ingezet worden in combinatie met andere lespakketten en interventies.

  Doelgroep: professionals in onderwijs en jeugdwerk

  Opgroeien met liefde


  In de online cursus krijg je tips en handvatten om samen met ouders te werken aan meer kennis over seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een betere communicatie met hun kinderen en meer zelfinzicht en vertrouwen in de rol die zij kunnen spelen in de seksuele opvoeding.

  Doelgroep: opvoedingsondersteuners. 

  Kosten: €25,-

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie en bestellen:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/opgroeien-met-liefde/210668

  Gezonde Relaties & Seksualiteit - Train de docent


  GRATIS. In deze online cursus leer je meer over seksuele vorming en de onderwerpen die bij de verschillende leeftijdsfasen passen. Je doet kennis en inspiratie op om jouw eigen training op maat te geven en scholen en docenten te begeleiden bij specifieke vragen.

  Doelgroep: Trainers van leerkrachten (uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549

  Ontwikkeld door: Rutgers, Soa Aids Nederland en Stichting School en Veiligheid - in co-creatie met trainers.

  Gezonde Relaties & Seksualiteit – Startende Gezonde School-adviseurs


  GRATIS. In deze cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de thema's relaties en seksualiteit. Je plaatst de thema's in de context van sociale veiligheid op school en werkt aan de hand van de stappen van de Gezonde School-aanpak.

  Doelgroep: Gezonde School-adviseurs

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland - in co-creatie met Gezonde School-adviseurs


  Gezonde Relaties & Seksualiteit – Ervaren Gezonde School-adviseurs

  GRATIS. In deze verdiepende cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de implementatie van het thema relaties en seksualiteit. In vier verdiepende modules leer je over ouderbetrokkenheid, diversiteit en borging en eventuele uitdagingen die daarbij komen kijken.

  Doelgroep: Gezonde School-adviseurs met ervaring op het thema relaties en seksualiteit.

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland.

  Gezonde Relaties & Seksualiteit op de basisschool

  GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit op de basisschool’ leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit op de basisschool. Zo leer je hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij
  het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

  Doelgroep: leerkrachten en leerkrachten in opleiding in het basisonderwijs
  Ontwikkeld door: Rutgers en Stichting School en Veiligheid

  Gezonde Relaties & Seksualiteit op de middelbare school

  GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde Relaties & Seksualiteit op de middelbare school' leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs en het mbo. Zo leer hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

  Doelgroep: Docenten en docenten in opleiding in het voortgezet onderwijs en mbo
  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid

  Gezonde Relaties & Seksualiteit – Zorgprofessionals op school


  GRATIS. In deze online cursus leer je te signaleren welke leerlingen begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. Je ontdekt hoe je in een gesprek de problemen naar boven haalt en hoe je de leerlingen ondersteunt, zodat zij weer lekker in hun vel zitten. De cursus gaat ook in op het voorkomen van problemen door schoolbrede preventie en een sociaal veilig schoolklimaat.

  Doelgroep: zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en JGZ-verpleegkundigen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Ook interessant voor mentoren en leerlingcoaches.

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid en Soa Aids Nederland, in co-creatie met zorgcoördinatoren.   Seksuele ontwikkeling en opvoeding in de kinderopvang van 0-6 jaar

  GRATIS. In deze online cursus leer je over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar binnen de kinderopvang, krijg je praktische handvatten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en tips voor communicatie met collega's en ouders omtrent seksuele opvoeding.

  Doelgroep: pedagogische medewerkers en gastouders werkzaam in de kinderopvang, met kinderen tussen 0-6 jaar.


  Girls' Talk (+) en Make a Move (+)


  Girls’ Talk en Make a Move ondersteunt jongeren bij het doormaken van een gezonde seksuele ontwikkeling. Ze krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit, jezelf zijn en respectvol gedrag. In de online cursus leer je over het seksuele gedrag van jongeren en krijg je meer inzichten in jouw rol als begeleider en de in te zetten methodiek. De cursus is als voorbereiding op de tweedaagse training.

  Doelgroep: professionals in jeugdwerk en onderwijs

  Meer informatie en aanmelden:

  www.rutgers.nl/seksueel-wijs-en-weerbaar

  Seks Online


  In deze online cursus leer je meer over online seksueel gedrag van jongeren en krijg je tips en handvatten om ze op een positieve manier te ondersteunen online wijzer en weerbaarder worden. Met behulp van de handleiding ‘Seks online’ steun je jongens en meiden om online wensen en grenzen te herkennen en te respecteren en prettig en veilig online te zijn.

  Doelgroep: professionals die met jongeren werken en trainers van Girls’ Talk en Make a Move.

  Kosten: € 25,- 

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie en bestellen:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/special-seks-online/61069242

  Happy2gether

  GRATIS. In deze online cursus leer je hoe je jongeren begeleid naar gezonde en veilige relaties met de interventie Happy2gether. Zo draag je bij aan het voorkomen van partnergeweld.

  Doelgroep: professionals in zorg, jongerenwerk en onderwijs.

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/happy2gether/61097499

  Ontwikkeld door: Rutgers en Atria (Act4respect).

  G-woord: aandacht voor gender om geweld te voorkomen

  TIJDELIJK GRATIS. In deze online cursus leer je werken met aandacht voor gender. Je krijgt praktische tips om met jongeren te praten over gender, relaties en seksualiteit en zo samen stereotiepe gendernormen te doorbreken. Hiermee voorkom je geweld en geef je hen ruimte voor respectvol gedrag, gelijkwaardige relaties en positief seksueel contact.

  Doelgroep: Professionals die met jongens werken

  Accreditatie: SKJ (2 punten), Registerplein (2 punten) in aanvraag

  Meer informatie en bestellen: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/g-woord-aandacht-voor-gender-om-geweld-te-voorkomen /248051

  Ontwikkeld door: Rutgers en Atria (Act4respect).

  LEFgozers: in gesprek over mannelijkheid en machogedrag

  TIJDELIJK GRATIS. In deze cursus leer je hoe je op een positieve manier in gesprek gaat met jongens over mannelijkheid, machogedrag en groepsdruk. En hoe je hiermee bijdraagt aan het welzijn van de jongens zelf én dat van hun omgeving.

  Doelgroep: professionals die vanuit jongerenwerk of zorg met jongens werken. LEFgozers kun je als docent of begeleider ook op scholen inzetten.

  Accreditatie: SKJ (2 punten), Registerplein (2 punten).

  Meer informatie en bestellen: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/lefgozers/110088

  De pleger in beeld


  GRATIS. In deze online cursus vergroot je jouw kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Je krijgt een beeld van de achtergrond en overtuigingen van jonge plegers en leert over de belangrijke competenties en aandachtspunten voor een effectieve begeleiding.

  Doelgroep: professionals die meer willen weten over jonge plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze online cursus is ook voor deelnemers aan de tweedaagse training Ken je Grens. Zij krijgen toegang tot een extra module.


  Meer informatie - De pleger in beeld: 

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/de-pleger-in-beeld/61070888

  Meer informatie - Ken je grens:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/ken-je-grens/61070887

  Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap


  GRATIS. Met deze online cursus verdiep je jouw kennis over anticonceptie- en noodmiddelen. We gaan in op veelvoorkomende misvattingen bij cliënten die vaak de oorzaak zijn van het niet (effectief) gebruiken van anticonceptie en geven advies hoe je deze mythes ontkracht. Met de technieken van motiverende gespreksvoering help je cliënten bij het maken van een passende keuze voor anticonceptie en bij onbedoelde zwangerschap.

  Doelgroep: professionals in zorg en welzijn, waaronder doktersassistenten en verpleegkundigen.

  Accreditatie: 2 punten (CADD en V&VN)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/basiscursus-anticonceptie-en-onbedoelde-zwangerschap/61039503


  Girls' Talk Special: Anticonceptie en kinderwens


  TIJDELIJK GRATIS. In de online cursus ontdek je hoe jij meiden met een latente kinderwens of met zorgen over anticonceptie en zwangerschap kunt ondersteunen bij het hebben van eigen regie over het al dan niet krijgen van kinderen op jonge leeftijd en zich te beschermen tegen een onbedoelde zwangerschap.

  Doelgroep: begeleiders van Girls' Talk.

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/girls-talk-special-anticonceptie-en-kinderwens/210818


  Individuele counseling rondom anticonceptie en kinderwens


  GRATIS. In deze online cursus vergroot je jouw kennis rondom anticonceptie, noodmiddelen en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Je verkent wat je als professional met behulp van individuele counseling kunt betekenen voor kwetsbare jongeren om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en hoe je jonge meiden ondersteunt als ze toch onbedoeld zwanger raken. Je leert hoe je hier individuele gesprekken met ze over voert en naar wie je kunt doorverwijzen.

  Doelgroep: professionals in het sociale domein en de jeugdzorg.

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/individuele-counseling-rondom-anticonceptie-en-kinderwens/61035456


  Nu Niet Zwanger - De Basis

  Wil jij als professional aan de slag met Nu Niet Zwanger? In deze cursus leer je de basisprincipes van Nu Niet Zwanger, zodat je proactief in gesprek kan gaan met alle mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd (inclusief minderjarigen) in kwetsbare omstandigheden. Zo zorg je dat zij een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken over (het moment van) hun kinderwens en zij niet onbedoeld zwanger raken.

  Doelgroep: professionals die met de Nu Niet Zwanger Methode gaan werken.

  Ontwikkeld door Rutgers en GGD GHOR

  Meer info: www.nunietzwanger.nl

  Nu Niet Zwanger - voor aandachtsfunctionarissen

  Deze e-learning is onderdeel van het scholingstraject Nu Niet Zwanger. Deze e-learning is bedoeld voor startende aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger zodat zij nog beter zijn voorbereid op hun rollen en taken.

  Doelgroep: aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger

  Meer informatie: www.nunietzwanger.nl  Diversiteit = Realiteit


  GRATIS. Deze online cursus gaat over sekse-, gender- en seksuele diversiteit. Je ontdekt hoe diversiteit er in de praktijk uitziet en waarom deze kennis zo belangrijk is in de zorg. Je leert hoe je rekening houdt met diversiteit en hoe je hierover met je patiënten of cliënten in gesprek gaat.

  Doelgroep: (eerstelijns) zorg- en hulpverleners

  Ontwikkeld door: Alliantie Gezondheidszorg op Maat

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/diversiteit-=-realiteit/61114022

  Toegankelijke zorg voor lhbti+ personen


  GRATIS. In deze online cursus kijken we welke drempels lhbti+ personen tegen kunnen komen op zoek naar passende hulp en wat jij als zorgverlener kan doen om deze drempels te verlagen.

  Doelgroep: Zorgverleners die op basis van consulten met patiënten/cliënten werken, zoals: medewerkers van de huisartsenpraktijk: huisartsen, doktersassistenten, praktijkondersteuners GGZ en praktijkondersteuners somatiek, GGZ-professionals en professionals in de jeugdhulp.

  Ontwikkeld door: Alliantie Gezondheidszorg op Maat

  Meer info: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/toegankelijk-zorg-voor-lhbti-personen/61136172&page=2

  Transgender in de huisartspraktijk

  GRATIS. In deze online cursus krijg je handvatten waarmee jij ervoor kunt zorgen dat al je patiënten, maar in het bijzonder je transgender patiënten, zich welkom en gezien voelen. Zo kun jij ervoor zorgen dat iedereen de zorg krijgt die bij ze past.

  Doelgroep: Zorgprofessionals in de huisartsenpraktijk. In het bijzonder gericht op huisartsen, doktersassistenten en praktijkondersteuners GGZ.

  Ontwikkeld door: Alliantie Gezondheidszorg op Maat

  Meer info: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/transgender-in-de-huisartsenpraktijk/61136171&page=5

  Cultuursensitief werken

  TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN. Deze cursus wordt vernieuwd, en is tijdelijk niet beschikbaar.

  In deze online cursus leer je hoe je in gesprek gaat met cliënten met een migratieachtergrond over thema’s rondom relaties en seksualiteit. Door alert te zijn op verschillende achtergronden, overtuigingen en omgangsvormen en je te verplaatsen in de cliënt kun je cultuursensitieve zorg op maat geven.

  Doelgroep: zorgprofessionals
  Accreditatie: 2 punten
  Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/cultuursensitief-werken/61039504

  Coming In


  GRATIS via Movisie Academie. In deze online cursus leer je meer over biculturele LHBTI-personen. Je krijgt onder andere zicht op wat het voor hen kan betekenen om uit de kast te komen, welke reacties zij kunnen tegenkomen en wat kan helpen om hiermee om te gaan. Aan de hand van drie casussen oefen je met verschillende situaties en je eigen reactie hierop.

  Doelgroep: professionals die biculturele lhbti's ondersteunen
  Geaccrediteerd: Registerplein (6 punten) en SKJ (5 punten)

  Aanmelden: voor deze cursus maak je een gratis account aan via de Movisie Academie:

  https://movisieacademie.nl/