Rutgers leerportaal 


De
plek om je kennis te ontwikkelen over seksuele gezondheid, ontwikkeling en weerbaarheid.

Een online cursus starten

Log in of maak een account aan om een cursus te volgen. De meeste cursussen zijn gratis, deze kun je direct volgen. De betaalde cursussen bestel je via de Rutgers webshop (kies 'Wat zoek je' > 'Trainingen'). Je ontvangt de aanmeldcode per mail.

De juiste internet browser
Volg de cursus bij voorkeur in Firefox of Chrome (Windows) of in Safari (Apple). Gebruik liever geen Edge: deze browser laat sommige onderdelen niet correct zien.

Vragen?

Mail voor vragen en technische ondersteuning naar leerportaal@rutgers.nl.


  Courses

  Starten met seksuele vorming


  GRATIS. Deze cursus is voor iedereen die met kinderen en jongeren van tien tot zestien jaar aan de slag gaat (of wil gaan) met de thema's seksualiteit en relaties. Het is geen inhoudelijke methode, maar helpt je om de juiste vaardigheden te ontwikkelen om op een ontspannen manier over deze onderwerpen te praten met jongeren. Het biedt ondersteuning bij de spellen Girls' Choice en Boys 'R Us, maar kan ook ingezet worden in combinatie met andere lespakketten en interventies.

  Doelgroep: professionals in onderwijs en jeugdwerk

  Opgroeien met liefde


  In de online cursus krijg je tips en handvatten om samen met ouders te werken aan meer kennis over seksuele ontwikkeling van kinderen en jongeren, een betere communicatie met hun kinderen en meer zelfinzicht en vertrouwen in de rol die zij kunnen spelen in de seksuele opvoeding.

  Doelgroep: opvoedingsondersteuners. 

  Kosten: €25,-

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie en bestellen:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/opgroeien-met-liefde/210668

  Train de Trainer - Lesgeven over relaties en seksualiteit


  GRATIS. In deze online cursus leer je meer over seksuele vorming en de onderwerpen die bij de verschillende leeftijdsfasen passen. Je doet kennis en inspiratie op om jouw eigen training op maat te geven en scholen en docenten te begeleiden bij specifieke vragen.

  Doelgroep: Trainers van leerkrachten (uit het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/train-de-trainer-lesgeven-over-relaties-en-seksualiteit/61091549

  Ontwikkeld door: Rutgers, Soa Aids Nederland en Stichting School en Veiligheid - in co-creatie met trainers.

  Gezonde Relaties en Seksualiteit - Gezonde School-adviseurs


  GRATIS. In deze cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de thema's relaties en seksualiteit. Je plaatst de thema's in de context van sociale veiligheid op school en werkt aan de hand van de stappen van de Gezonde School-aanpak.

  Doelgroep: Gezonde School-adviseurs

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland - in co-creatie met Gezonde School-adviseurs


  Gezonde Relaties en Seksualiteit – voor ervaren Gezonde School-adviseurs

  GRATIS. In deze verdiepende cursus voor Gezonde School-adviseurs krijg je handvatten om scholen te ondersteunen bij de implementatie van het thema relaties en seksualiteit. In vier verdiepende modules leer je over ouderbetrokkenheid, diversiteit en borging en eventuele uitdagingen die daarbij komen kijken.

  Doelgroep: Gezonde School-adviseurs met ervaring op het thema relaties en seksualiteit.

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School & Veiligheid en Soa Aids Nederland.

  Gezonde relaties en seksualiteit - studenten pabo

  GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde relaties en seksualiteit’ voor pabo-studenten leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit op de basisschool. Zo leer je hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel (grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij
  het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

  Doelgroep: studenten aan de pabo
  Ontwikkeld door: Rutgers en Stichting School en Veiligheid

  Gezonde relaties en seksualiteit - studenten lerarenopleiding

  GRATIS. In de e-learning ‘Gezonde relaties en seksualiteit’ voor studenten aan lerarenopleiding leer je in acht verschillende modules over verschillende onderwerpen rondom gezonde relaties en seksualiteit in het voortgezet onderwijs en het mbo. Zo leer hoe jij goede relationele en seksuele vorming geeft, zelfverzekerd en integer voor de klas staat, een sociaal veilig klimaat neerzet, hoe je reageert op seksueel grensoverschrijdend) gedrag en hoe jij het thema in de gehele schoolbreedte kunt neerzetten.

  Doelgroep: studenten aan een lerarenopleiding in het voortgezet onderwijs en mbo
  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid

  Relaties en seksualiteit - voor zorgprofessionals op school


  GRATIS. In deze online cursus leer je te signaleren welke leerlingen begeleiding nodig hebben in hun seksuele ontwikkeling. Je ontdekt hoe je in een gesprek de problemen naar boven haalt en hoe je de leerlingen ondersteunt, zodat zij weer lekker in hun vel zitten. De cursus gaat ook in op het voorkomen van problemen door schoolbrede preventie en een sociaal veilig schoolklimaat.

  Doelgroep: zorgcoördinatoren, schoolmaatschappelijk werkers, vertrouwenspersonen en JGZ-verpleegkundigen in het voortgezet (speciaal) onderwijs, praktijkonderwijs en mbo. Ook interessant voor mentoren en leerlingcoaches.

  Ontwikkeld door: Rutgers, Stichting School en Veiligheid en Soa Aids Nederland, in co-creatie met zorgcoördinatoren.   Seksuele ontwikkeling en opvoeding in de kinderopvang van 0-6 jaar

  GRATIS. In deze online cursus leer je over de seksuele ontwikkeling en opvoeding van kinderen tussen 0 en 6 jaar binnen de kinderopvang, krijg je praktische handvatten om kinderen zo goed mogelijk te begeleiden en tips voor communicatie met collega's en ouders omtrent seksuele opvoeding.

  Doelgroep: pedagogische medewerkers en gastouders werkzaam in de kinderopvang, met kinderen tussen 0-6 jaar.


  Girls' Talk (+) en Make a Move (+)


  Girls’ Talk en Make a Move ondersteunt jongeren bij het doormaken van een gezonde seksuele ontwikkeling. Ze krijgen een positieve boodschap mee over seksualiteit, jezelf zijn en respectvol gedrag. In de online cursus leer je over het seksuele gedrag van jongeren en krijg je meer inzichten in jouw rol als begeleider en de in te zetten methodiek. De cursus is als voorbereiding op de tweedaagse training.

  Doelgroep: professionals in jeugdwerk en onderwijs

  Meer informatie en aanmelden:

  www.rutgers.nl/seksueel-wijs-en-weerbaar

  Seks Online


  In deze online cursus leer je meer over online seksueel gedrag van jongeren en krijg je tips en handvatten om ze op een positieve manier te ondersteunen online wijzer en weerbaarder worden. Met behulp van de handleiding ‘Seks online’ steun je jongens en meiden om online wensen en grenzen te herkennen en te respecteren en prettig en veilig online te zijn.

  Doelgroep: professionals die met jongeren werken en trainers van Girls’ Talk en Make a Move.

  Kosten: € 25,- 

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie en bestellen:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/special-seks-online/61069242

  Happy2gether

  GRATIS. In deze online cursus leer je hoe je jongeren begeleid naar gezonde en veilige relaties met de interventie Happy2gether. Zo draag je bij aan het voorkomen van partnergeweld.

  Doelgroep: professionals in zorg, jongerenwerk en onderwijs.

  Accreditatie: SKJ (2 punten)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/happy2gether/61097499

  Ontwikkeld door: Rutgers en Atria (Act4respect).

  De pleger in beeld


  GRATIS. In deze online cursus vergroot je jouw kennis over seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren. Je krijgt een beeld van de achtergrond en overtuigingen van jonge plegers en leert over de belangrijke competenties en aandachtspunten voor een effectieve begeleiding.

  Doelgroep: professionals die meer willen weten over jonge plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze online cursus is ook voor deelnemers aan de tweedaagse training Ken je Grens. Zij krijgen toegang tot een extra module.


  Meer informatie - De pleger in beeld: 

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/de-pleger-in-beeld/61070888

  Meer informatie - Ken je grens:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/ken-je-grens/61070887

  Basiscursus anticonceptie en onbedoelde zwangerschap


  GRATIS. Met deze online cursus verdiep je jouw kennis over anticonceptie- en noodmiddelen. We gaan in op veelvoorkomende misvattingen bij cliënten die vaak de oorzaak zijn van het niet (effectief) gebruiken van anticonceptie en geven advies hoe je deze mythes ontkracht. Met de technieken van motiverende gespreksvoering help je cliënten bij het maken van een passende keuze voor anticonceptie en bij onbedoelde zwangerschap.

  Doelgroep: professionals in zorg en welzijn, waaronder doktersassistenten en verpleegkundigen.

  Accreditatie: 2 punten (CADD en V&VN)

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/basiscursus-anticonceptie-en-onbedoelde-zwangerschap/61039503


  Girls' Talk Special: Anticonceptie en kinderwens


  TIJDELIJK GRATIS. In de online cursus ontdek je hoe jij meiden met een latente kinderwens of met zorgen over anticonceptie en zwangerschap kunt ondersteunen bij het hebben van eigen regie over het al dan niet krijgen van kinderen op jonge leeftijd en zich te beschermen tegen een onbedoelde zwangerschap.

  Doelgroep: begeleiders van Girls' Talk.

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/girls-talk-special-anticonceptie-en-kinderwens/210818


  Individuele counseling rondom anticonceptie en kinderwens


  GRATIS. In deze online cursus vergroot je jouw kennis rondom anticonceptie, noodmiddelen en keuzehulp bij onbedoelde zwangerschap. Je verkent wat je als professional met behulp van individuele counseling kunt betekenen voor kwetsbare jongeren om onbedoelde zwangerschappen te voorkomen en hoe je jonge meiden ondersteunt als ze toch onbedoeld zwanger raken. Je leert hoe je hier individuele gesprekken met ze over voert en naar wie je kunt doorverwijzen.

  Doelgroep: professionals in het sociale domein en de jeugdzorg.

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/individuele-counseling-rondom-anticonceptie-en-kinderwens/61035456


  Nu Niet Zwanger - De Basis (NIEUW)

  Wil jij als professional aan de slag met Nu Niet Zwanger? In deze cursus leer je de basisprincipes van Nu Niet Zwanger, zodat je proactief in gesprek kan gaan met alle mannen en vrouwen in de vruchtbare leeftijd (inclusief minderjarigen) in kwetsbare omstandigheden. Zo zorg je dat zij een geïnformeerde en bewuste keuze kunnen maken over (het moment van) hun kinderwens en zij niet onbedoeld zwanger raken.

  Doelgroep: professionals die met de Nu Niet Zwanger Methode gaan werken.

  Ontwikkeld door Rutgers en GGD GHOR

  Meer info: www.nunietzwanger.nl

  Nu Niet Zwanger - voor aandachtsfunctionarissen (NIEUW)

  Deze e-learning is onderdeel van het scholingstraject Nu Niet Zwanger. Deze e-learning is bedoeld voor startende aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger zodat zij nog beter zijn voorbereid op hun rollen en taken.

  Doelgroep: aandachtsfunctionarissen Nu Niet Zwanger

  Meer informatie: www.nunietzwanger.nl  Diversiteit = Realiteit


  GRATIS. Deze online cursus gaat over sekse-, gender- en seksuele diversiteit. Je ontdekt hoe diversiteit er in de praktijk uitziet en waarom deze kennis zo belangrijk is in de zorg. Je leert hoe je rekening houdt met diversiteit en hoe je hierover met je patiënten of cliënten in gesprek gaat.

  Doelgroep: (eerstelijns) zorg- en hulpverleners

  Ontwikkeld door: Alliantie Gezondheidszorg op Maat

  Meer informatie:

  https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/diversiteit-=-realiteit/61114022

  Cultuursensitief werken


  TIJDELIJK NIET BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE INSCHRIJVINGEN. Deze cursus wordt vernieuwd, en wordt in de loop van 2023 weer beschikbaar.In deze online cursus leer je hoe je in gesprek gaat met cliënten met een migratieachtergrond over thema’s rondom relaties en seksualiteit. Door alert te zijn op verschillende achtergronden, overtuigingen en omgangsvormen en je te verplaatsen in de cliënt kun je cultuursensitieve zorg op maat geven.Doelgroep: zorgprofessionalsAccreditatie: 2 punten (V&VN)Meer informatie: https://shop.rutgers.nl/nl/webwinkel/cultuursensitief-werken/61039504

  Coming In


  GRATIS via Movisie Academie. In deze online cursus leer je meer over biculturele LHBTI-personen. Je krijgt onder andere zicht op wat het voor hen kan betekenen om uit de kast te komen, welke reacties zij kunnen tegenkomen en wat kan helpen om hiermee om te gaan. Aan de hand van drie casussen oefen je met verschillende situaties en je eigen reactie hierop.

  Doelgroep: professionals die biculturele lhbti's ondersteunen
  Geaccrediteerd: Registerplein (6 punten) en SKJ (5 punten)

  Aanmelden: voor deze cursus maak je een gratis account aan via de Movisie Academie:

  https://movisieacademie.nl/

  Transgender in de huisartspraktijk

  GRATIS. In deze e-learning leer je hoe je ervoor kunt zorgen dat transgender personen zich welkom voelen in jouw huisartsenpraktijk.

  Doelgroep: huisartspraktijkmedewerkers zoals huisartsen, praktijkondersteuners GGZ en doktersassistenten. Ook interessant voor andere zorgprofessionnals.